Sykepleiere og ledelse

En illustrasjon av en sykepleierleder som har oppsyn over legevakten. Illustrasjon: Martina Paukova

Som sykepleierleder tar du et betydelig ansvar for at helse- og omsorgstjenesten skal nå sine mål, drive faglig forsvarlig og ha god praksis. Du kjenner utfordringene, og brenner for å gjøre helse- og omsorgstjenesten bedre. Vi vil hjelpe deg, gi deg nyttige verktøy, faglig nettverk og støtten du trenger.

Som leder skal du føle deg hjemme i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Vi slåss for dine interesser, og er fagforeningen for deg.

Som ledermedlem får du mange fordeler; gode forsikringsordninger og avtaler, i tillegg til faglige fordeler og juridisk bistand.

Selv om du er leder, er du også arbeidstaker. Vi vil bistå deg dersom du opplever utfordringer knyttet til ditt arbeidsforhold eller deg som arbeidstaker.

Som medlem kan du også være med på å påvirke vår politikk og satsingsområder.
Norsk Sykepleierforbund jobber for at sykepleiere skal lede eget fag og sykepleietjenesten, og ha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten. Vi vil at våre ledere skal ha rammevilkår for å utøve god ledelse og slik bidra til en faglig forsvarlig, samordnet og effektiv helsetjeneste av høy kvalitet.

I landsmøteperioden 2020-2023 har vi konkretisert dette med blant annet følgende satsingsområder:

  • Sykepleierledere skal ha beslutningsmyndighet og rammevilkår for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse.
  • Flere sykepleiere skal ha strategiske lederposisjoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • NSF er det naturlige valget for sykepleierledere.

Veier videre