Vil du bli bedre til å utøve godt lederskap?

LFC

LFC er utviklet for å bidra til at sykepleiere blir bedre i stand til å utøve godt lederskap på ulike nivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, i organisasjoner og forvaltning, og i samfunnet for øvrig. Programmet gjennomføres i samarbeid med International Council of Nurses (ICN) og er en del av ICNs Global Nursing Leadership Institute (GNLI).

Form og innhold
LFC-programmet er internasjonalt forankret og er gjennomført i nærmere 60 land. Det er tilpasset nasjonale og lokale forhold, men bygger på flere prinsipper og strategier som er felles.

Programmet består av tre workshops, samt selvstudier og gruppeaktiviteter. Deltakerne forventes å gjennomføre et gruppebasert forbedringsarbeid i løpet av det året som programmet varer. Antall deltakere er begrenset til ca. 30. Programmet er et medlemstilbud, og NSF dekker utgifter til program, veiledning og hotellopphold (tre workshops).

Lederutviklingsprogrammet blir avholdt hotell i østlandsområdet på følgende tidspunkt:
Workshop 1: 26.august.-29.august 2024
Workshop 2: 20.januar-23jauar 2025
Workshop 3: 3.juni-4.juni 2025

Kursansvarlige er NSF medarbeidere som er ICN sertifiserte LFC instruktører. Sentrale og aktuelle norske ledere og andre ressurspersoner vil bli invitert som forelesere.

LFC deltakere runde 3
Deltaker runde 3, 2022-23