Solidaritetsarbeid- og prosjekter

Solidaritetsarbeid er viktig både for sykepleiere og fagbevegelsen. Fred, demokrati, rettferdig fordeling og sterke organisasjoner med bred folkelig deltakelse er forutsetning for bærekraftige samfunn og for utvikling.

NSF arbeider med solidaritet gjennom våre europeiske og globale organisasjoner, som International Council of Nurses (ICN) og den globale fagforeningen Public Service International (PSI).

I tillegg har vi egne prosjekt og er blant opptatt av å støtte opp om arbeide med å bygge sterke sykepleier- og jordmororganisasjoner på Vest-Balkan. Etter krigen i tidligere Jugoslavia var det viktig å bidra til fred, demokratibygging og gode helsetjenester og NSF har engasjert seg spesielt i Montenegro.

Prosjektet i Montenegro og Vest-Balkan

NSF har samarbeidet med den Montenegrinske sykepleier- og jordmororganisasjonen (NUMSBCG) siden 2010. Solidaritetsarbeidet fokuserer på å styrke sykepleiernes stilling i Montenegro for å kunne bidra til bedre helse for befolkningen.

Et hovedfokus har vært å bistå i prosessen med å reformere utdanning og regulering for profesjonen, for å øke kompetansen til sykepleierne og samtidig tilpasse seg EU-kravene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Det er viktig for NSF å styrke sykepleiernes utdanning, rolle og innflytelse internasjonalt og spesielt gjennom den europeiske (EFN) og den globale (ICN) sykepleieorganisasjonen. NUMSBCG er i dag medlem av både EFN og ICN, det samme er sykepleier- og jordmororganisasjonene i Kroatia, Albania, Nord-Makedonia og Bosnia Hercegovina.

NUMSBCG må forholde seg til en ustabil politisk situasjon i Montenegro med hyppige regjeringsskifter. Det går også politikk i sykepleierutdanningen, og tidligere regjeringer har blandet seg direkte inn i Universitet i Podgorica og truet NUMSBCG.

Det er viktig å få til samarbeid i hele regionen og vi har arbeidet med et nettverk av sykepleierorganisasjoner på Vest-Balkan og hatt workshops for sykepleier- og jordmorforbundene i Montenegro, Kroatia, Serbia, Albania, Nord-Makedonia og Bosnia Hercegovina.