LM 2023

Landsmøtet 2023

Landsmøtet ble avholdt 6.–10. november 2023.

Se opptak av landsmøtet

Landsmøtesaker 2023

    Om landsmøtet

    Landsmøtet er Norsk Sykepleierforbunds øverste organ.

    Landsmøtet møtes hvert fjerde år, med delegater valgt av fylkesmøtene. Landsmøtet velger politisk ledelse, vedtar innsatsområder, organisasjonsstruktur og øvrige styrende dokumenter.