No one left behind, et fornyet fokus på inkludering og mangfold

Bildet viser 5 personer som holder rollebeskrivelser på hver sin plakat som del av et rollespill.

Game of life-rollespill. Deltakere på inkluderingsworkshop engasjerer seg i rollespill. Foto: Lameck Kwalimba / National Organization of Nurses and Midwives of Malawi.

Av den grunn samler vi våre afrikanske samarbeidspartnere i Dar-es-Salaam, Tanzania, for å bli bedre på reell inkludering.

Et av NSFs hovedprinsipper er at ingen skal utelates – uansett. Dette er også i tråd med bærekraftmålene. For å få til dette må vi bryte ned samfunnsskapte barrierer, barrierer som ofte er forårsaket av uvitenhet, stigma og diskriminering. For at vi som sykepleierforbund skal kunne bidra til at pasienter med funksjonsnedsettelse får en god opplevelse i helsetjenesten, må vi begynne med oss selv.

Et sterkere og mer inkluderende helsesystem

Norsk bistand, inkludert Norad, vektlegger en systematisk innsats for å skape varige endringer for personer med funksjonsnedsettelse. Ved å bidra til et sterkere og mer inkluderende helsesystem håper vi å kunne medvirke til holdningsendring, ytterligere ansvarliggjøring av nasjonale myndigheter, og reell inkluderende deltagelse.

Som fagforbund og profesjonsorganisasjoner må vi sørge for at alle sykepleiere og jordmødre som ønsker å være medlemmer føler seg velkommen og ivaretatt hos oss. Vi må også bidra med informasjon og opplæring slik at sykepleiere og jordmødre kan gi likeverdig helsehjelp av god kvalitet til alle. Uavhengig av funksjonsevne, kjønn eller annet.

Sammen med Norges Handikapforbund, en del av Atlas-alliansen, skal vi og våre afrikanske samarbeidspartnere videreutvikle vår kompetanse, samt diskutere nye tiltak og strategier, for at ingen skal utelates.

En ond sirkel: funksjonsnedsettelse og fattigdom henger sammen

80 % av funksjonshemmede bor i utviklingsland, og 50 % av funksjonshemmede har ikke råd til helsetjenester.

Fattigdom fører til funksjonsnedsettelse. Og funksjonsnedsettelse fører til fattigdom.

Mange funksjonsnedsettelser skyldes skader og sykdommer som kunne vært unngått hvis alle hadde hatt et godt helsetilbud.

På den andre siden gjør mangel på utdanning og arbeid det vanskelig for personer med funksjonsnedsettelse å jobbe seg ut av fattigdom. Personer med funksjonsnedsettelse er derfor ofte de fattigste blant de fattige.

Verdens klart største minoritet

Personer med funksjonsnedsettelse er verdens klart største minoritet. 1,3 milliarder mennesker lever med en form for funksjonsnedsettelse (WHO). Men, alle menneskers funksjonsevne er sårbar for endringer som følge av alder, sykdom og andre omstendigheter. Og alle har like mye krav på helsetjenester av god kvalitet, om du har en funksjonsnedsettelse eller om du er midlertidig funksjonsfrisk.

Fornyet fokus på inkludering og mangfold

14.-17.november har Norsk Sykepleierforbund samlet representanter fra sykepleierforbundene i Malawi, Rwanda, Tanzania og Zimbabwe for kursing med ekspertise fra Handikapforbundets regionale representanter. Målet er et fornyet fokus på inkludering og mangfold med mer praktiske verktøy for å få dette til. I tillegg til å erkjenne at vi selv er en del av løsningen må vi også minne myndigheter og beslutningstagere på at vi aldri oppnår bærekraftmålene dersom de ikke tar inkluderings-forpliktelsene sine på alvor.

Fakta

1,3 milliarder mennesker lever med en form for funksjonshemming. Det vil si at 1 av 6 mennesker i verden har en funksjonsnedsettelse.

Kilde: Verdens Helseorganisasjon (WHO)