RoboCare - smartrobot på sykehjem

Robocare1

Athena er SESAMs (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) helsefaglige forskningsgruppe og ble etablert i 2014, for å fokusere på skrive- og refleksjonsarbeid innen helsefaglig forskning.

Sesam-artikkelforfattere

av Ingelin Testad, Lise Birgitte Austbø Holteng og Martha Therese Gjesten

Første gang SESAM presenterte RoboCare i Athenahjørnet (nr. 3/2020), var fokuset på en digital løsning hvor personer som bor på sykehjem fikk ivaretatt sitt behov for sosial kontakt med pårørende og venner. Det var en direkte konsekvens av besøksrestriksjoner på sykehjem under COVID-19 pandemien. Da gjennomførte vi et pilot-prosjekt på Tasta sykehjem, og basert på erfaringene vi gjorde oss da, har vi videreutviklet løsningen og er nå klar for en storskala utprøving på sykehjem i Helse Vest.

Målet med forskningsprosjektet RoboCare er å studere hvorvidt bruken av en smartrobot på sykehjem kan bedre ensomhet, sosial isolasjon og livskvalitet hos beboere, og arbeidstilfredshet hos helsepersonell. Samtidig skal vi undersøke hva som må ligge til rette for god implementering av smartroboten. Prosjektet ledes fra Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling - SESAM og er finansiert av Helse Vest og Stiftelsen Dam.

Med bakgrunn i brukernes behov

RoboCare-prosjektet og selve løsningen som skal prøves ut er et resultat av nært samarbeid med sykehjemmene i FOKUS; SESAMs nettverk for forskningssykehjem. Sykehjemmene i FOKUS har vært med på utviklingsprosessen og kommet med verdifulle tilbakemeldinger på hva smartroboten skal brukes til. I dag består systemet i RoboCare av en app i smartroboten som kan brukes til videokommunikasjon mellom beboere og pårørende, og inneholder et mediebibliotek. Her finner man aktiviteter som enkle spill, videoer av treningsøvelser og korte filmer som er ment for personer med demens, som appellerer til ulike interesser. Appen skal også brukes av pårørende som da har tilgang til en besøksdagbok som kan øke samhandlingen seg imellom. Her kan de loggføre besøk, gi hverandre beskjeder om beboerens behov og holde hverandre oppdatert på sin kjære som bor på sykehjem.

Beboerne og pårørende skal bruke smartroboten til aktiviteter og videokommunikasjon i seks uker. Det skal gjøres kartlegginger før og etter for å undersøke effekt på beboernes ensomhet, isolasjon og livskvalitet, og personalets arbeidstilfredshet. Vi skal også gjøre intervjuer med beboerne, pårørende og helsepersonell for å studere deres perspektiv og undersøke hva som må ligge til rette for en optimal implementering og bruk.

RobotCare2

Ny teknologi på sykehjem

Ensomhet og sosial isolasjon er allerede aktuelle problemstillinger på sykehjem. I tillegg til dette vet vi at teknologiske løsninger som blir utviklet ofte ikke passer med det miljøet det er tiltenkt, slik som for eksempel på sykehjem. Fra tidligere forskning ser vi at teknologi som blir introdusert i helsetjenester ofte ikke blir brukt etter at det er introdusert. Aksept for nye løsninger er avhengig av at brukerne er motiverte, ser en tydelig fordel, er godt informert, og at brukerens stemme er hørt.

Fakta:

  • RoboCare er et forskningsprosjekt som ledes fra Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling -SESAM
  • Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Helse Vest
  • Målet er å inkludere 32 sykehjem lokalisert i hele Helse Vest
  • Prosjektet er et samarbeid med Innocom og Norwegian Smart Care Cluster.

VIL DERE VÆRE MED I STUDIEN?

MELD DERE PÅ!

De 5 første sykehjemmene som melder seg, får to billetter hver til årets SESAM-dager.

Ta kontakt med Lise Birgitte Holteng på lise.birgitte.austbo.holteng@sus.no for mer informasjon.