Design i Norsk Sykepleierforbund

Den visuelle identiteten skal gjenspeile våre verdier, fremstå med et moderne uttrykk, og samtidig bevare forbundets lange historie.

Historisk har logoen gjennomgått små endringer. I siste oppdatering av den visuelle identiteten er antall logovarianter redusert for å forenkle bruk og forhindre feil bruk. Dagens logo skal kunne brukes på en tydelig definert måte og i godt samspill med resten av de visuelle virkemidlene.

Nye bestillinger

Alle nye designoppdrag skal godkjennes av kommunikasjonsavdelingen før ferdigstilling.

Hvordan bruke designmanualen

Designmanualen tar for seg elementene i den visuelle identiteten og gir en detaljert beskrivelse for applisering av den. I alle sammenhenger hvor Norsk Sykepleierforbund opptrer visuelt, må disse retningslinjene følges konsekvent, ettersom avvik vil svekke profilens helhetlige uttrykk.  

Designmanualen er utviklet som ressurs for forbundet som helhet, og for designere, reklamebyråer, trykkerier og andre eksterne aktører som har ansvar for design, kreativ produksjon eller annet som sees som en del av Norsk Sykepleierforbunds identitet.

Vi har en egen manual for interiør og skilting. Ta kontakt med driftsansvarlig hvis du trenger denne. 

Har du spørsmål om vårt design, eller finner du ikke det du trenger i designmanualen? Kontakt Linnéa eller kommunikasjonsavdelingen.