Bli tillitsvalgt - nettbanner

Bli tillitsvalgt

Du er med på å påvirke utviklingen av sykepleietjenesten og arbeidsplassen gjennom medbestemmelse, godkjenner turnus og hjelper medlemmene i spørsmål om blant annet lønn, arbeidstid og ferieavvikling.

Å være tillitsvalgt er både spennende og lærerikt. Det gir deg også erfaring som kan brukes i yrkeslivet. Som tillitsvalgt påtar du deg et ansvar ved å representere Norsk Sykepleierforbund (NSF) og medlemmenes interesser på din arbeidsplass.

Vi støtter deg

Som tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund er du en del av et lag med andre tillitsvalgte og rådgivere med ulik kompetanse. Du er ikke alene!

Du får opplæring

Alle våre tillitsvalgte får kurs og opplæring i lover og avtaler, lønn og arbeidstid, NSFs politikk, organisering med mer. I opplæringen legges det stor vekt på at du som tillitsvalgt skal bli trygg i rollen og komme raskt inn i vervet.

Tillitsvalgtopplæringen er obligatorisk, og du får permisjon med lønn fra arbeidsgiver for å delta. Vi dekker reise, opphold, kursmateriell og eventuelle utgifter til barnepass når du skal på opplæring.

Hvordan bli tillitsvalgt?

Tillitsvalgte velges av medlemmene på arbeidsplassen.

Dersom det mangler tillitsvalgte på din arbeidsplass, anbefaler vi at medlemmene snakker sammen slik at dere kan finne frem til gode kandidater som kan tenke seg å stille til valg.

Har du flere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt og/eller ditt nærmeste fylkeskontor.