– Vi må bruke jordmorkompetansen riktig

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på Konnerud helsestasjon.

Konnerud helsestasjon har inngått et samarbeid med Drammen Sykehus der målet er å tilby gravide en sammenhengende svangerskap, fødsel og barselomsorg. For å få til dette skal jordmødre jobbe både på helsestasjon og sykehus.

Tilskudd vil prioritere kombinerte stillinger

Dette er musikk i helseministerens ører. Det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil nettopp prioritere denne type kombinerte stillinger.

– Vi har ikke så mange jordmødre som vil skulle ønske, og derfor må vi se på nye måter å jobbe på. Å kombinere stillinger mellom helsestasjon og sykehus gir fordeler for de som skal føde, og det bidrar til bredere kompetanse hos jordmødrene, sier Kjerkol.

– Dette har vi jobbet for

Kjerkol får støtte av forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi må bruke jordmorkompetansen riktig i årene framover. Vi har jobbet og «lobbet» for kombinasjonsstillinger for jordmødre nettopp fordi vi mener det vil styrke fagutviklingen til jordmor, bidra til bedre samhandling mellom sektorer og ikke minst styrke kontinuitet og pasientsikkerheten for kvinnene, barnet og familien.

Hun påpeker at to forutsetninger som må på plass for at dette skal lykkes:

– Kombinasjonsstillingene mellom sykehus og kommune må basere seg på frivillighet, og jordmødrene som går i slike stillinger må kunne forholde seg til en leder og en turnus. Det må med andre ord være en forutsigbarhet for de ansatte og arbeidsgiveransvaret må være avklart og tydelig definert.

Ingvild Kjerkol og Lill Sverresdatter Larsen
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Midler til følgeforskning

Kjerkol fikk også med seg et tips fra Sverresdatter Larsen helt avslutningsvis:

– For å sikre at erfaringene helsestasjonen og sykehuset i Drammen gjør i dette prosjektet, kommer flere til gode, må det sikres midler til følgeforskning.