Sykepleierne støtter markering mot krigen i Gaza

not a target

Mandag 11. desember vil det være flere solidaritetsmarkeringer ved sykehus rundt om i landet der helsearbeidere viser in støtte til kolleger i Gaza. Foreløpig vet vi at sykehus på følgende steder skal ha markeringer:

Oslo (OUS), Lørenskog (Ahus), Trondheim (St. Olavs Hospital), Tromsø (UNN), Bodø (Nordlandssykehuset), pluss sykehusene i Tønsberg, Ålesund, Kristiansand og Kirkenes.

Arrangøren av markeringen påpeker blant annet at:

Helsearbeiderne i Gaza har stått på dag og natt i snart to måneder. De står i umenneskelige situasjoner med svært begrensede ressurser, samtidig som de er under konstante angrep. De trenger støtte fra det internasjonale samfunn og de trenger at vi viser dem at vi står med dem, skulder mot skulder.
Vi ser regelmessige brudd på Genéve-konvensjonen og internasjonale humanitære regler fordi helsearbeidere og helseinstitusjoner er militære mål.
Regjeringen oppfordres til å øke presset mot de krigførende partene og kreve:
• Varig våpenhvile for å hindre fremtidige sivile dødsfall og skade på Gazas sykehus og helseinstitusjoner
• Fri tilgang for humanitær nødhjelp til hele Gazastripen
• Opphør av Israels blokade av vann, elektrisitet og drivstoff
• Respekt for medisinsk nøytralitet og umiddelbart opphør av alle angrep på helseinstitusjoner

Fagforeninger som stiller seg bak markeringen:

 • Yngre legers forening (YLF)
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF)
 • Leger uten grenser (LUG)
 • Jordmorforeningen
 • Den norske legeforening (DNLF)

Her finner du lenke til Facebook-arrangementet.

Politisk uttalelse

Medlemmene i Norsk Sykepleierforbund vedtok en politisk uttalelse under forbundets landsmøte i november følgende om krigen i Gaza:
Krig er forakt for liv – Våpenhvile nå!

Norsk Sykepleieforbunds (NSF) landsmøte fordømmer på det sterkeste drap og terror mot sivile i Israel og Palestina, og krever at folkeretten respekteres.
NSF tar sterk avstand fra bombing av sykehus, flyktningeleirer og sivile som vi nå ser i Gaza. Vi står i solidaritet med de som er rammet av krig og konflikt. Vi fordømmer krigsangrep, terror og kollektiv avstraffelse!

NSF krever at enhver handling som utsetter sivile og helsepersonell for livsfare opphører. Ivaretakelse av liv og helse er en menneskerettighet. Angrep på helsepersonell og deres pasienter er brudd på humanitærretten.

Den norske regjeringen har tydelig fordømt Hamas sine terrorhandlinger og vært like tydelig på at Israels krigføring på Gazastripen er uforholdsmessig. Når krigføringen likevel fortsetter med uforminsket kraft, ber vi regjeringen ta ytterligere grep for å bidra til å beskytte sivile.

Alle barn er uskyldige ofre i krig og konflikt. NSFs landsmøte vil uttrykke sterk bekymring for barna i Gaza. Barna som overlever bomberegnet påføres livsvarige skader som vil prege hele deres videre utvikling og liv.

Situasjonen ved sykehusene i Gaza og sikkerheten til pasienter og helsepersonell er svært alvorlig. Sykehusene er direkte og hardt rammet av krigføringen. Blokaden hindrer tilførsel av nødvendig utstyr og medisiner og internasjonale hjelpeorganisasjoner får ikke tilgang til å bistå.

NSF ber regjeringen om å: 

 • Legge sterkt press på krigens parter for en umiddelbar våpenhvile 
 • Kreve at sykehus i Gaza får tilgang på strøm og nødvendig utstyr og medisiner for å kunne yte nødvendig helsehjelp 
 • Tilby medisinsk utstyr og medisiner til helsetjenestene i Gaza 
 • Tilby helsepersonell til Gaza og nærområdene 
 • Tilby å bidra med evakuering av pasienter fra overfylte sykehus i Gaza 
 • Tilby å ta imot pasienter fra Gaza ved norske sykehus