Sunnaas med solide tverrfaglige team og sykepleieledelse

Besøk på Sunnaas

Fra venstre: Kathi Sørvig klinikkleder, Philip Bilberg avdelingsleder, Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Hege Teslo, avdelingsleder, Edel Jannecke Svendsen fagsjef sykepleie, Rasmus Dedenroth, foretakstillitsvalgt Sunnaas sykehus/Norsk Sykepleierforbund. Foto: Anne Daae Sæle, Sunnas sykehus.

Sammen med nestleder Kai Øivind Brenden og 2. nestleder Gro Lillebø besøkte Sverresdatter Larsen Sunnas sykehus, Norges største spesialsykehus som ligger på Nesodden.

Forbundsledelsen ble ønsket velkommen av Einar Magnus Strand, administrerende direktør ved sykehuset.

Tverrfaglig team i møte med pasient

Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sykepleietjenesten og sykepleie i rehabilitering var derfor et naturlig tema for besøket.

– Vi tar alltid utgangspunkt i pasienten og pårørendes behov. Vi har tverrfaglig team som koordineres av teamkoordinator, og som består av ulike fagpersoner og profesjoner, fortalte klinikkleder Kathi Sørvig.

Hun fortalte videre at teamkoordinator ofte er sykepleier. Det samme gjelder for flere av de ni avdelingene på klinikken – de ledes av sykepleiere.

Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund - Lill Sverresdatter Larsen, nestleder Kai Øivind Brenden og 2. nestleder Gro Lillebø
Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund - Lill Sverresdatter Larsen, nestleder Kai Øivind Brenden og 2. nestleder Gro Lillebø

– Lederskap med faget i front

Omvisningen på sykehuset viste også dette i praksis, som inspirerte forbundsledelsen.

– Teambaserte arbeidsmåter med koordinatorfunksjon betyr at dere setter ledelse i front. Lederskap med faget i front, sa Sverresdatter Larsen.

Brenden konkluderer med at Sunnaas viser en rekke eksempler på tiltak som Helsepersonellkommisjonen har pekt på i sin rapport «Tid for handling».

– Noe av det jeg tar med meg fra dagen er måten de synliggjør sykepleierkompetansen i hele pasientforløpet, sa Gro Lillebø.

– Her brukes både hjerte og hjerne

Av de vel 800 ansatte som jobber på Sunnaas, er 200 av de sykepleiere. Forbundsledelsen møtte flere som med engasjement fortalte om både sykepleierens rolle i rehabilitering, fagutvikling og hvordan sykehuset jobber med å ta i bruk teknologi.

– Sunnaas har ikke bare fantastisk utsikt, men også innsikt. Her brukes både hjerte og hjerne, kunne en av sykepleierne fortelle.

Sunnaas har ikke bare fantastisk utsikt, men også innsikt

Sykepleier ved Sunnaas sykehus

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Debatt om sykepleiefaget

Dagen ble avsluttet med en debatt om utvikling av helsetjenesten og sykepleiefaget. For Sunnaas sykehus står også i de samme utfordringene som helsevesenet ellers i landet.

Debattantene var enig i at ansvars- og oppgavedeling og teknologi er en del av løsningen, samt at sykepleierne uavhengig av dette ikke vil bli arbeidsledig. Det vil alltid være behov for sykepleiere!