Nye regler om innleie - betydning for det statlige tariffområdet

En illustrasjon av to sykepleiere i en lønnsforhandlingsamtale. Illustrasjon: Martina Paukova

Med virkning fra 1. april 2023 er det strammet inn på adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Lovens hovedregel er at arbeidstakere skal ansettes fast og direkte i virksomheten. Innleie fra bemanningsforetak er et unntak fra denne hovedregelen.

I notat fra Unio gis det en kortfattet oversikt over hva endringene i loven omfatter og en sjekkliste til bruk for tillitsvalgte.

Notat fra Unio om innleie fra bemanningsforetak