Krever forpliktende handling under FNs klimakonferanse

Sykepleiere

Illustrasjonsfoto: John Nordahl

Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) oppfordrer nordiske politikere og forhandlere, som skal delta i klimakonferansen i Dubai, om å bidra til sterke, bindende avtaler som reduserer vårt globale CO2-avtrykk.

Nødvendigheten av å begrense klimaendringer strekker seg utover økologiske bekymringer; det er en uunnværlig faktor for å styrke folkehelsen og sikre en robust helsetjeneste.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært klimaendringer som den største trusselen mot helse, og effekten av klimaendringer merkes allerede i mange samfunnene. Dette er ikke lenger spådommer, men realiteter som manifesterer seg i helsekriser, press på ressurser og belaster helse- og omsorgstjenesten.

Som sykepleiere står vi i front og er vitne til den økende byrden klimaendringer har på menneskers helse med flere og nye infeksjonssykdommer, pandemier, vektorbårne sykdommer, psykisk uhelse og helseproblemer som skyldes hetebølger, skogbranner og oversvømmelse.

Hver beslutning som tas, hver forpliktelse som inngås under klimakonferansen (COP28), har stor betydning for helse og velvære til nåværende og kommende generasjoner. Helsepersonell ser allerede i dag konsekvensene av passivitet og det presserende behovet for umiddelbar, forpliktende innsats for å begrense klimaendringer.

Vi ber dere lytte til oppfordringen fra 340 000 nordiske sykepleiere. Vær forkjempere for bindende avtaler som reduserer karbonutslipp, prioriterer fornybare energikilder og legger til rette for en bærekraftig, sunnere fremtid for alle. Som sykepleiere forventer vi en rettferdig og solidarisk omstilling som ivaretar utsatte grupper, menneskerettigheter og involverer de som er mest berørt.

Vi ber dere lytte til oppfordringen fra 340 000 nordiske sykepleiere.

Tiden for diskusjon er forbi; vi krever handling. Helse står sentralt på dagsordenen for COP28, og vi oppfordrer dere til å benytte muligheten til å fatte beslutninger på vegne av menneskehetens og planetens helse.